Абітурієнтам після 9-го класу
РЕСТАВРАТОР ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖНІХ ФАРБУВАНЬ, МАЛЯР

 Термін навчання – 3 роки. ІІІ ступінь – 1,5 року 

РЕСТАВРАТОР ВИРОБІВ З ДЕРЕВА, СТОЛЯР

Термін навчання – 4 роки

ЖИВОПИСЕЦЬ, ВІТРАЖНИК

Графіка, живопис: акварель, пастель, акрил, олія, темпера, батик; вітраж, імітація вітражу, спікання скла, вироби зі скла.Термін навчання – 4 роки.

ЖИВОПИСЕЦЬ, ФЛОРИСТ

Графіка, живопис: акварель, пастель, акрил, олія, темпера, батик; ікебана, мистецтво аранжування: сухоцвіти, штучні та зрізані квіти; весільна, обрядова та святкова флористика. Термін навчання – 3 роки.

Абітурієнтам після 11-го класу
ВІТРАЖНИК

Вітраж, імітація вітражу, спікання скла, вироби зі скла. Термін навчання – 1, 2 роки

ШТУКАТУР,
ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК

 Термін навчання – 10 місяців

ФЛОРИСТ

Термін навчання – 1 рік

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший фаховий бакалавр"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ДИЗАЙН"
  • Програма розвиває перспективні напрями проектного підходу управління та координації людських, матеріальних та фінансових ресурсів впродовж життєвого циклу створення та впровадження дизайнерського продукту з врахуванням складності та обсягу робіт в даній галузі., використання низки практик, призначених для формування технологій ефективної взаємодії замовників, розробників дизайн-проектів та виробничників, консолідації різнотипових ресурсів та притаманних їм виробничих процесів в інтегрованих технологічних циклах

  • Обов’язкова виробнича практика (навчальна, технологічна і переддипломна), виконання і публічний захист кваліфікаційної роботи (дипломне проектування) молодшого бакалавра.

  • Студенти мають перспективи презентації своїх творчих робіт в рамках проектів конкурсного спрямування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"
  • Освітня програма базується на збереженні народних знань та традицій з урахуванням сучасного стану художньо-мистецької сфери з метою задоволення та розвитку естетичних потреб і смаків людини, забезпечення культурних прав людини. При здобутті обраної спеціальності увага зосереджена на оволодінні компетенціями зі здатності застосовувати фахові знання при аналізі та естетичній оцінці творів образотворчого та декоративного мистецтва, створенні унікальних мистецьких речей, реалізації мистецьких проєктів в галузі, формування мистецького світобачення та світорозуміння, вміння застосовувати здобуті знання на ринку України. Напрямок спеціальності визначає створення, популяризація, збереження та використання художніх творів і цінностей для задоволення культурних та естетичних потреб громадян. Діяльність у галузі культури і мистецтва в сучасних закладах соціокультурної сфери.

  • Напрямок спеціальності визначає створення, популяризація, збереження та використання художніх творів і цінностей для задоволення культурних та естетичних потреб громадян. Діяльність у галузі культури і мистецтва в сучасних закладах соціокультурної сфери.

  • Обов’язкова виробнича практика (навчальна, пленерна, педагогічна, технологічна і переддипломна), виконання і публічний захист кваліфікаційної роботи (дипломне проектування) фахового молодшого бакалавра.

Меню