НАШІ ПАРТНЕРИ

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України.

Наша місія

Фонд, впроваджуючи нові механізми надання орієнтованої на результат конкурсної державної фінансової підтримки ініціативам у сфері культури та креативних індустрій, сприяє творенню розвиненої екосистеми культури та креативності в Україні, яка уможливлює породження та розповсюдження в суспільстві нових сенсів та спільних цінностей, а також сприяє збереження культурної спадщини та розвитку української культури в контексті актуальних світових тенденцій.

Стратегічні цілі: 

 • підсилення інституційної та фінансової спроможності
 • сприяння творенню культурного продукту
 • підсилення ролі культури у розвитку суспільства
 • інтернаціоналізація української культури

Пріоритетні напрями діяльності:

 • створення сприятливих умов для творчої діяльності;
 • сприяння новим партнерствам; сприяння формуванню в Україні спільних цінностей громадянського суспільства;
 • підтримка культурного розмаїття та сприяння міжкультурному діалогу;
 • забезпечення дотримання культурних прав: рівного доступу до культурних ресурсів та рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот, незалежно від культурних, мовних, етнічних, регіональних, соціальних, гендерних та інших особливостей чи розбіжностей;
 • забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також сприяння вивченню української мови за кордоном; сприяння проведенню аналітичної та дослідницької діяльності у сфері культури і креативних індустрій;
 • сприяння створенню інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту, розвитку дитячої та молодіжної творчості та професійного становлення митців;
 • сприяння збереженню культурної спадщини, промоція цілісного та орієнтованого на майбутнє її розуміння;
 • підтримка проектів, націлених на місцевий розвиток в умовах децентралізації;
 • сприяння інтернаціоналізації української культури та координації донорської підтримки проектів в сфері культури та креативних індустрій.

Н.О.Р.Д.

Програма «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти.» (скорочено: Н.О.Р.Д.) спрямована на сприяння обміну знаннями, досвідом та ідеями в галузі культури та мистецтв, а також на відкриття нових мистецьких практик та імен за діяльності Українського культурного фонду.

Місія
Розвиток професійних та фахових компетентностей у митців та культурних операторів шляхом сприяння розробці, пілотуванню та впровадженню інноваційних освітніх програм.

Мета
Розвиток професійних та фахових компетентностей у митців та культурних операторів як для створення мистецтва, так й для його споживання, сприяння розвитку інновацій в системі культурно-мистецької освіти та дотичних спеціальностей, заохочення інституцій формальної та неформальної освіти в Україні до інтеграції в європейський освітній контекст шляхом адаптації європейських стандартів до навчання та освіти у сфері культури та мистецтв.

Завдання

 • Підтримка розробки нових, інноваційних освітніх програм / дисциплін / курсів / ініціатив
 • Пілотування освітніх програм / дисциплін / курсів / ініціатив
 • Впровадження освітніх програм / дисциплін / курсів / ініціатив

Протягом усієї своєї історії ми є одним із лідерів системи професіно-технічної освіти України у підготовці висококваліфікованих кадрів художнього і будівельного профілю. Період становлення і розвитку навчального закладу був нелегким.

Та за пройдений період путівку в життя отримали до 23 тисяч висококваліфікованих робітників, які успішно працювали і працюють на будівельних підприємствах Львова та всієї України. Багато з них стали відомими. Багато з них стали відомими керівниками різних ланок будівельної  художньої галузі міста і держави, фахівцями високої професіної майстерності, мудрими і талановитими наставниками молоді. Нині всі професії, за якими здіснюється підготовка кваліфікованих робітників, інтегровані. Кращі виускники училища приймаються на третій ступінь навчання з отримання освітньо- кваліфікаційного рівня  «Молодший спеціаліст»  за сеціальностями «Дизайн» та  «Декоративно-прикладне мистецтво».

Львівське вище професійне художнє училище сьогодні – сучасний навчальний заклад. Теоретичне навчання в кабінетах та виробниче навчання у майстернях здіснюється з використанням сучасних технологій, обладнання, матеріалів. Усі випускники, що їх готує училище, працевлаштовані.

Починаючи із 1999 року училище готує фахівців будівельних і художніх професій із числа людей із особливими потребами. Диплом кваліфікованого робітника отримали 380 чоловіч із вадами слуху Львіської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської областей.

Училище має статус Міжрегіонального ресурсного центру команії «Хенкель-Байтехнік» Україна та співпрацює із фондом ім. Е. Шьока ( ФРН ), фондом імені Г. Рогуша, ТзОВ Німецьке товариство з міжнародного співробітництва GIZ, Нымецько – Укранїським будівельним центром (Київ). Партнерам училища та замовниками професійних кадрів є знані у м. Львові підприємства: ПАТ «ГАЛБУД», ПАТ «Львів-реставрація», ПП «Пальметтабуд».

Наш колектив постійно відкриває для себе нові горизонти, ставить нові завдання, виконуючи які отримує неоціненний доствід.

Меню