СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ВІТРАЖНОГО МИСТЕЦТВА
НА БАЗІ ДНЗ "ЛЬВІВСЬКЕ ВПХУ"

для збереження та розвитку культурної спадщини українського вітражу

СУТНІСТЬ ПРОЕКТУ

Сутність проекту “Створення центру вітражного мистецтва на базі ДНЗ “Львівське ВПХУ” для збереження та розвитку культурної спадщини українського вітражу” полягає в удосконаленні та поширенні нашого досвіду (який існує понад 35 років) навчальних програм підготовки фахівців вітражного ремесла серед навчальних закладів.

Можливості опанування усіх технологічних процесів: поєднання класичних та новітніх технологій вітражного мистецтва для збереження культурної спадщини. Виконання реставраційних робіт на основі проведення досліджень існуючих об’єктів у Львові та Західному регіоні.

Освоєння досвіду вітчизняних та зарубіжних вітражних шкіл, напрацювань видатних художників-вітражистів. Надання класичним вітражним технологіям сучасного звучання і використання в інтер’єрі та екстер’єрі, поєднання з іншими творами монументального та декоративно-прикладного мистецтва (метал, дерево, кераміка, гіпсокартонні конструкції тощо). Створення школи скла на основі поетапного навчання: допрофесійна (гурткова) підготовка дітей шкільного віку.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

Актуальність даного проекту обумовлена змінами, що відбуваються як і в соціально-економічному аспекті країни, так і в системі освіти зокрема.
Проект є продовженням багатолітньої праці по відродженню та популяризації Львівської школи вітражного мистецтва, адже саме Львів здавна був центром вітражного мистецтва на Західній Україні.
Вітраж був і залишається невід’ємною органічною частиною всього мистецького середовища.
Будь яка проектна діяльність неможлива без розуміння матеріалів, технологічних процесів та практичних навичок. Нашим завданням є часткова підготовка кадрів вітражників, для залучення їх до збереження мистецької спадщини Західного регіону та поширення набутого досвіду у мистецьких закладах України.
Серйозна робота по підготовці робітничих кадрів проводиться, але не налагоджений тісний зв’язок між усіма ланками запропонованої поетапної освіти, яка приносить позитивні результати в багатьох країнах світу. Львівська школа вітражного мистецтва може стати центром передачі досвіду збереження мистецького надбання і створення сучасних творів на національному рівні.

МЕТА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Мета проекту полягає в удосконаленні професійної підготовки у відповідності з вимогами сьогодення, модернізації обладнання існуючої бази підготовки, впровадження сучасних технологій і матеріалів.
Втілення проекту переслідує такі цілі:
• створення додаткових просторів для самореалізації особистості у позаурочний час і ефективної допрофесійної підготовки;
• підготовка фахівців, з новаторським мисленням, на базі практичного освоєння класичних і сучасних вітражних технологій;
• підготовка майбутніх спеціалістів, які здатні на основі здобутих інноваційних знань, навичок і компетентностей бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, здатними до командної і індивідуальної діяльності, в тому числі і для людей з особливими можливостями (компонент інклюзивної освіти);
• встановлення зв’язку між теоретичним матеріалом та практичною діяльністю;
• спонукання до створення різноманітних і відносно неповторних, оригінальних задумів;
• підвищення компетентностей підлітків та дітей в області мистецтва вітражу;
• формування в дітей стійкої орієнтації на трудовий спосіб життя, готовності до праці, виховання загальної культури праці, розвиток творчих здібностей, інтелектуальних та психофізичних якостей особистості;
• поширення та обмін досвідом шляхом проведення круглих столів, конференцій, створення творчих груп на базі навчального закладу, приватних організацій.
Індикаторами досягнення цілей будуть майстерно виконані вітражні твори, звітна виставка творчих робіт учасників проекту допрофесійної підготовки
КОРОТКОСТРОКОВІ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТУ:
- Проведення круглого столу для обговорення ключових питань реалізації проекту
- Затвердження та впровадження програми допрофесійної підготовки учнів
- Проведення дводенної теоретично-практичної конференції «Культурна спадщина вітражного мистецтва Західної України» (26-27 вересеня 2019 р.)
- Проведення майстер-класу «Розпис та холодна обробка скла» (15 осіб - учасники літнього віку, за запитом Львівської міської ради (10 жовтня 2019 р.)
- Проведення підсумкової виставки творчих вітражних робіт учнів за проходженням допрофесійної підготовки по проекту. Місце проведення: територія Львівського палацу мистецтв, вул. М. Коперника, 17
Кількісні показники відображатимуть:
- кількість учасників опанування допрофесійної підготовки зі сторони учнів 8-9 кл. (60 чол.),
- проведення майстер-класу для людей літнього віку (15 чол.),
- проведення дводенної конференції (учасники 30 чол.),
- видача Збірника тез теоретично-практичної конференції
ДОВГОСТРОКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ:
- Проведення круглого столу для обговорення ключових питань реалізації проекту
- Затвердження та впровадження програми допрофесійної підготовки учнів
- Проведення дводенної теоретично-практичної конференції «Культурна спадщина вітражного мистецтва Західної України» (26-27 вересеня 2019 р.)
- Проведення майстер-класу «Розпис та холодна обробка скла» (15 осіб - учасники літнього віку, за запитом Львівської міської ради (10 жовтня 2019 р.)
- Проведення підсумкової виставки творчих вітражних робіт учнів за проходженням допрофесійної підготовки по проекту. Місце проведення: територія Львівського палацу мистецтв, вул. М. Коперника, 17
Якісні показники:
- обмін досвідом серед учасників дводенної конференції
- покращення дозвілля людей літнього віку (проведення майстер класу)
- популяризація вітражного мистецтва серед гостей та громади міста через засоби масової інформації, інтернет-ресурси, підсумкову виставку творчих робіт
- розвиток подальшої співпраці з іншими організаціями у різних містах України після завершення проект
Меню