Застосування стратегій співпраці в умовах інклюзивного навчання в

ДНЗ «Львівське ВПХУ»

інклюзивна освіта для учнів із порушеннями слуху

Організація освітнього та навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами

Якщо всі рухаються вперед разом, то успіх не змусить на себе довго чекати (Генрі Форд)

Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне художнє училище» – один із небагатьох закладів професійної  освіти, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Із 1999 року ДНЗ «Львівське ВПХУ» проводить підготовку фахівців будівельних і художніх професій із числа осіб з особливими освітніми потребами (нечуючих) громадян за сприяння Українського товариства глухих та Львівського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів. Учні з вадами слуху  навчаються за професіями «Штукатур, лицювальник-плиточник», «Вітражник», «Флорист», «Реставратор виробів з дерева, столяр», «Живописець», «Реставратор декоративно -художніх фарбувань, маляр». З початку періоду роботи освіту здобули 464 учні, які отримала робітничу кваліфікацію,  а також мали змогу продовжити навчання за ОКР “Молодший фаховий бакалавр” (“Молодший спеціаліст”).

Наші   випускники  працевлаштовані  і працюють  на фірмах «Граніт», «Галбуд», «Карпатбуд», «Спецбуд УТОГ», «Силует». Для учнів  – з вадами слуху обладнані навчальні майстерні малярів, штукатурів, столярів, флористів та вітражників.  З допомогою Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів створена і постійно поповнюється навчально – матеріальна база майстерень та кабінетів. Придбано всі необхідні інструменти та матеріали для професійного навчання інвалідів. Навчальні кабінети забезпечені навчальною літературою ( підручниками та посібниками) на 100% .

Окрім освітньої діяльності, що здійснюється з допомогою перекладача-дактилолога та за адаптованими під особливості навчання та виховання учнів з числа учнів із вадами слуху навчальними програмами, з використанням специфічних навчальних прийомів та методів, багатої дидактичної, предметної, демонстраційної наочності та використання практичних вправ для засвоєння та застосування на практиці здобутих знань та вмінь, результати чого є предметними та видимими, учні постійно залучаються до виховних заходів, виконують жестові пісні, займаються декоративно-прикладною творчістю, танцями, відвідують спортивні секції та гуртки.

У 2021 – 2022 навчальному році в училищі навчається 36 осіб з особливими освітніми потребами. Своєю метою училище визначило не лише надати освітні послуги дітям з особливими потребами, а й організувати змістовне дозвілля для зазначених категорій учнів. Саме тому, було передбачено:

  1. Інтеграцію людей з інвалідністю з визначеними нозологіями у культурний мистецький простір, усунення соціальних стереотипів з приводу меншовартості учнів з особливими потребами при здобутті фаху та професійної самореалізації, розкриття терапевтичних можливостей різних видів мистецтва для емоційного вираження учнів з інвалідністю, спорту для зняття емоційного напруження та покращення фізичного стану та самопочуття, самовизнання та самоствердження учнів, а, отже, ідентифікації себе як повноцінних членів суспільства.
  2. Сприяння мистецькому самовираженню молодих людей з проблемами зі слухом: слабочуючих, глухонімих, німих;
  3. Створення умов для реалізації можливостей професійного навчання та професійної реабілітації. Задля досягнення поставленої мети було розроблено Проєкт зв створення Інклюзивного простору, що передбачає облаштування та ремонт:

SMART-бібліотеки – це місце, де пропонується ознайомлення з електронними сервісами, які допомагають спростити життя, змістовного дозвілля наших студентів з особливими освітніми потребами; зі всіма сучасними ґаджетами можна буде попрацювати у читальній залі або у бібліохабі бібліотеки.

Ресурсної кімнати – спеціально організований освітній простір, спрямований на гармонійний емоційний, психічний та фізичний розвиток студентів, групи дітей з особливими освітніми потребами.

Реабілітаційного залу – (для фізичного розвантаження після занять, зняття фізичного та емоційного напруження);

 –  Тренінгової кімнати (Кімнати релаксації) – місце, де учні матимуть змогу займатися з психологом чи соціальним педагогом.

Спортзалу (призначений для покращення фізичної форми, а також формування свідомого ставлення до здорового способу життя).

  1. Проведення круглих столів, семінарів, робочих зустрічей із залученням як вітчизняних, так і зарубіжних спеціалістів;
  2. Поширення  інформації у суспільстві щодо створення сприятливих умов для професійного навчання та подальшого працевлаштування, інтеграції та інклюзії учнів з особливими потребами.

Учні з особливими освітніми потребами отримують можливість для належної соціалізації, пізнання та розвитку своїх сильних сторін і талантів, подальшої інтеграції в суспільство, вступ до професійних та вищих навчальних закладів. Створюється атмосфера спокійного прийняття відмінностей інших людей.

Діяльність Львівського вищого професійного художнього училища стає все більш відомою широкому загалу, що є результатом копіткої праці з учнями з визначеними нозологіями, які знайшли своє місце у суспільстві та працюють за обраним фахом. Все ж ми прагнемо розширювати коло обізнаності з таким руслом діяльності закладу, саме тому у березні 2021 р. було проведено  онлайн-зустрічі – з впровадження співпраці з представниками центру професійного навчання SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH школою проєкту ЮНЕСКО щодо обміну досвідом в організації роботи з учнями з особливими освітніми потребами, а з грудня 2021 р. за сприяння Львівського національного університету ім.І.Франка училище приєдналося до експерименту всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади формування професійної компетентності осіб з особливими освітніми потребами», – та планує нові заходи з популяризації своєї щоденної роботи у визначеному руслі.

Учні з особливими освітніми потребами отримують можливість для належної соціалізації, пізнання та розвитку своїх сильних сторін і талантів, подальшої інтеграції в суспільство, вступ до професійних та вищих навчальних закладів. Створюється атмосфера спокійного прийняття відмінностей інших людей.

Меню