ПредметиГрупа 101Група 102Група 105
УКРАЇНСЬКА МОВАqcybrhur53irgwhbnfptc
ФАКУЛЬТАТИВ УКРАЇНСЬКА МОВАbwcwubx
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА sxmf2i7e2howld rqxrts5
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 37gxijh pma7e6safrxheh
БІОЛОГІЯodis7fqbzazz4apzmvzvu
ХІМІЯ76veyetznfyvfwcx5p4pp
АЛГЕБРАnabs7kqhkofl7e qrh6cjy
ГЕОМЕТРІЯvvspdoaaanpuefiz6rnrc
ФІЗИКАi4wdrymfja623fqiolol3
ІСТОРІЯ УКРАЇНИhs2mlvtopql34b ob4cd5i
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯes6i6pu
ФАКУЛЬТАТИВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИwocvngr
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТАnltucol2jeajq5
ГЕОГРАФІЯmxkuluiwg7lejv g2mmx7n
АНГЛІЙСЬКА МОВА  qmobhsitbvzzg5
ІНФОРМАТИКАjlbobky
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇqob6xqh ht4ahez
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРАj4z5l4ah6sfm2e7dmdfqt
ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬtnh4oxdxqq2u2v
РИСУНОКuzvodhj (Сторожук Н.І.) xtjnw5l  (Сторожук Н.І.)
РИСУНОКnrg32rl (Гірняк М.М.)e3ixslr  (Гірняк М.М.)
ПЕРСПЕКТИВАoeeurqa  (Погребняк О.С.)kddbctc   (Погребняк О.С.)
ПЕРСПЕКТИВАm544fgp (Голуб І.М.)p4ktmh2  (Голуб І.М.)
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИuowbqx7
ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ І КОЛЬОРОЗНАВСТВОd7c56ob  (Дуфанець О.О.)qmhtjyj
ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ І КОЛЬОРОЗНАВСТВОslvlynt (Дуфанець О.О.)
ЖИВОПИСvahs43v
ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ХУДОЖНІХ РОБІТ zzlv2gnwu7irqz
ОХОРОНА ПРАЦІwvgu7p4xdjxdmmwadlpzo
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВОunfty4jwchzylf33xoqwx
ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА26t4z5ppkdznup
МИСТЕЦТВО j5nquxm
ТЕХНОЛОГІЯ МАЛЯРНИХ РОБІТvwy52z5
ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯld6wynx (Рябушко М.М.)t5mpfng (Зеліско О.В.)
ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯlgx7h2k (Омельчак І.М.)jlnjimd (Семанів Х.І.)
ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯquu5l2j (Павлик А.П.)
Меню