Мета створення Центру розвитку кар'єри

Основною метою діяльності Центру

є підняття престижності навчання за робітничою професією,

сприяння плануванню успішного кар’єрного розвитку учнівської молоді,

залучення до дієвої співпраці роботодавців у частині працевлаштування випускників закладу.

Основні завдання та функції Центру

 • null

  Сприяння працевлаштуванню випускників

 • null

  Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює заклад

 • null

  Налагодження співпраці з службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників

 • null

  Забезпечення координації дій з місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг

 • null

  Інформування учнів і випускників закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці

 • null

  Здійснення консультаційної підтримки, інформування учнів і випускників закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці, про основні тенденції локального ринку праці, вимоги роботодавців до шукачів роботи, можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема на сайті закладу

 • null

  Консультування психологів і юристів, фахівців служби зайнятості та надання інформації про права та обов’язки молоді, проведення роз’яснювальної роботи серед молоді щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин, а також практична допомога в реалізації отриманих знань

 • null

  Допомога у побудові плану професійної кар’єри на основі
  забезпечення відповідності особистих характеристик сучасним вимогам ринку праці

 • null

  Сприяння молоді у здобутті додаткових професійних вмінь та навичок, підвищення кваліфікації, в тому числі в рамках програм навчання протягом життя та шляхом проходження практики, безпосередньо на підприємствах області

 • null

  Організація та проведення тренінгів (в т.ч. психологічних, мотиваційних), семінарів-тренінгів професійного спрямування з метою підвищення рівня самооцінки учня, опанування ними ефективних форм та методів техніки пошуку роботи, самопрезентацїї, спілкування з роботодавцем

Меню