Спеціальність "Дизайн"

Готуємо молодших фахових бакалаврів за спеціальністю “Дизайн” 

Мета

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в різних сферах дизайну (з різними об’єктами професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом:  знань, вмінь і навичок в роботі при проектуванні і створенні певного образу об’єктів дизайну, засвоєння прийомів та принципів інтегративності художніх, культурологічних, конструктивно-функціональних та технологічних параметрів проектування певного об’єкту дизайну або дизайн-проекту

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних тенденцій в області дизайну. Акценти в компетенціях зі створення та використання сучасних технологій та матеріалів у різних напрямках дизайнерської діяльності, національної економіки та виробництва

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Синтез загально-мистецької та комп’ютерно-проектної підготовки за спеціалізаціями: дизайн інтер’єру та середовища. Ключові слова: комп’ютерне проектування, дизайн інтер’єру, художнє проектування. Спрямованість програми – академічно-практична підготовка

Програма розвиває перспективні напрями проектного підходу управління та координації людських, матеріальних та фінансових ресурсів впродовж життєвого циклу створення та впровадження дизайнерського продукту з врахуванням складності та обсягу робіт в даній галузі., використання низки практик, призначених для формування технологій ефективної взаємодії замовників, розробників дизайн-проектів та виробничників, консолідації різнотипових ресурсів та притаманних їм виробничих процесів в  інтегрованих технологічних  циклах. Обов’язкова виробнича практика (навчальна, технологічна і переддипломна), виконання і публічний захист кваліфікаційної роботи (дипломне проектування) молодшого бакалавра. Студенти мають перспективи презентації своїх творчих робіт в рамках проектів конкурсного спрямування

В продовж курсу Ви здобудете фахові компетенції:

 • Здатність володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну

 • Здатність розуміти закони і принципи композиції і застосовувати їх для вирішення професійних завдань

 • Базова здатність до образного та асоціативного мислення, розуміння та застосування критеріїв естетичної оцінки

 • Здатність виявляти конкретне та абстрактне у формотворенні, здатність узагальнювати, гіперболізувати, інтерпретувати, стилізувати

 • Здатність застосовувати знання з пластичної анатомії, кольорознавства, графічні і живописні засоби для виконання рисунку і живопису людської фігури в статиці та динаміці, постаті людини, драперій

 • Здатність використовувати сучасні програми з комп’ютерної графіки для створення об’єктів дизайну

 • Здатність оволодівати відповідними технологічними засобами для виконання ескізу, проекту, макету об’єкту дизайну

 • Здатність уявляти організацію експозицій, виставок, презентацій творів мистецтва і дизайну, упорядковувати та презентувати персональне портфоліо

 • Здатність вести ділову комунікацію у професійній сфері, оволодівати навичками роботи в команді

 • Здатність застосовувати знання основних теоретичних концепцій історичних стилів

 • Здатність розуміти основи маркетингу та їх застосування при роботі над проектами в галузі дизайну

 • Здатність володіти базовими та професійними навичками 3D-дизайн та комп’ютерного проектування

 • Здатність уявляти та обирати матеріали і техніки для  виготовлення макету, моделі, об’єкту дизайну

 • Здатність володіти основами конструювання літер, каліграфії для вирішення професійних дизайнерських завдань

Кабінет художнього проектування та дизайну

Освітньо-професійна програма “ДИЗАЙН” підготовки молодшого бакалавра

Вступ онлайн

Не зволікай, заповнюй онлайн анкету на здобуття ОКР “Молодший бакалавр” для вступу та здобувай кваліфікацію

Меню