Спеціальність "Дизайн"

Готуємо молодших фахових бакалаврів за спеціальністю “Дизайн” 

Мета

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в різних сферах дизайну (з різними об’єктами професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом:  знань, вмінь і навичок в роботі при проектуванні і створенні певного образу об’єктів дизайну, засвоєння прийомів та принципів інтегративності художніх, культурологічних, конструктивно-функціональних та технологічних параметрів проектування певного об’єкту дизайну або дизайн-проекту

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних тенденцій в області дизайну. Акценти в компетенціях зі створення та використання сучасних технологій та матеріалів у різних напрямках дизайнерської діяльності, національної економіки та виробництва

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Синтез загально-мистецької та комп’ютерно-проектної підготовки за спеціалізаціями: дизайн інтер’єру та середовища. Ключові слова: комп’ютерне проектування, дизайн інтер’єру, художнє проектування. Спрямованість програми – академічно-практична підготовка

Програма розвиває перспективні напрями проектного підходу управління та координації людських, матеріальних та фінансових ресурсів впродовж життєвого циклу створення та впровадження дизайнерського продукту з врахуванням складності та обсягу робіт в даній галузі., використання низки практик, призначених для формування технологій ефективної взаємодії замовників, розробників дизайн-проектів та виробничників, консолідації різнотипових ресурсів та притаманних їм виробничих процесів в  інтегрованих технологічних  циклах. Обов’язкова виробнича практика (навчальна, технологічна і переддипломна), виконання і публічний захист кваліфікаційної роботи (дипломне проектування) молодшого бакалавра. Студенти мають перспективи презентації своїх творчих робіт в рамках проектів конкурсного спрямування

При оволодінні курсом Ви здобудете фахові компетенції:

 • Здатність володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну

 • Здатність розуміти закони і принципи композиції і застосовувати їх для вирішення професійних завдань

 • Базова здатність до образного та асоціативного мислення, розуміння та застосування критеріїв естетичної оцінки

 • Здатність виявляти конкретне та абстрактне у формотворенні, здатність узагальнювати, гіперболізувати, інтерпретувати, стилізувати

 • Здатність застосовувати знання з пластичної анатомії, кольорознавства, графічні і живописні засоби для виконання рисунку і живопису людської фігури в статиці та динаміці, постаті людини, драперій

 • Здатність використовувати сучасні програми з комп’ютерної графіки для створення об’єктів дизайну

 • Здатність оволодівати відповідними технологічними засобами для виконання ескізу, проекту, макету об’єкту дизайну

 • Здатність уявляти організацію експозицій, виставок, презентацій творів мистецтва і дизайну, упорядковувати та презентувати персональне портфоліо

 • Здатність вести ділову комунікацію у професійній сфері, оволодівати навичками роботи в команді

 • Здатність застосовувати знання основних теоретичних концепцій історичних стилів

 • Здатність розуміти основи маркетингу та їх застосування при роботі над проектами в галузі дизайну

 • Здатність володіти базовими та професійними навичками 3D-дизайн та комп’ютерного проектування

 • Здатність уявляти та обирати матеріали і техніки для  виготовлення макету, моделі, об’єкту дизайну

 • Здатність володіти основами конструювання літер, каліграфії для вирішення професійних дизайнерських завдань

Кабінет художнього проектування та дизайну

Вступ онлайн

Не зволікай, заповнюй онлайн анкету на здобуття ОКР “Фаховий молодший бакалавр” для вступу та здобувай кваліфікацію

Меню