МЕТА ПРОЄКТУ

Мета проєкту  – модернізація професій: «Реставратор виробів з дерева, столяр», «Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр» та їх гармонізація зі стандартами Західноєвропейського рівня, доповнення професійного навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший фаховий бакалавр»; сприяти зміні підходу до професійно-технічного навчання, всебічно вдосконалити матеріально-технічну базу училища, вдосконалювати фахово-педагогічні навички викладачів та майстрів виробничого навчання, працювати над підготовкою висококваліфікованих фахівців конкурентноспроможних на ринку України.

В рамках реалізації німецько-українських проєктів за сприяння Фонду Ебергарда Шьока з підготовки фахівців за професіями “Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр”, “Реставратор виробів з дерева, столяр”, учні ДНЗ “Львівське ВПХУ” мають можливість навчатись у сучасних кабінетах та майстернях, забезпечені новими будівельними матеріалами та інструментами, новим спецодягом. Завдяки такій підтримці учні отримують навички та вміння працювати за новітніми технологіями і накопичувати багатий практичний досвід.

ПАРТНЕРИ

ХРОНОЛОГІЯ ПРОЄКТІВ

  • 28-30 жовтня 2014 р. на базі ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище» відбувся стартовий семінар проекту німецького благодійного Фонду Ебергарда Шьока «Модернізація та адаптація будівельних професій», що передбачав затвердження програми обміну здобутого досвіду Львівським ВПХУ з модернізації професії “Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр” з вітчизняними колегами. Під час семінару було підписано угоди  про співпрацю між Фонду Ебергарда Шьока, Київським вищим професійним училищем будівництва і дизайну та  ВХПТУ № 5 м. Вінниця.

ЕТАПИ СПІВРОБІТНИЦТВА (РЕСТАВРАТОР ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖНІХ ФАРБУВАНЬ, МАЛЯР)

ПРОЄКТ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ ДОСВІДУ

ПІСЛЯПРОЄКТНИЙ СУПРОВІД

ЕТАПИ СПІВРОБІТНИЦТВА (РЕСТАВРАТОР ВИРОБІВ З ДЕРЕВА, СТОЛЯР)

ПРОЄКТ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

ОБМІН ДОСВІДОМ

ПІСЛЯПРОЄКТНИЙ СУПРОВІД

Передумови початку німецько-української співпраці

Потреба йти в ногу з часом передувала підписанню договорів про міжнародну співпрацю та затвердження грунтовної та послідовної програми співпраці українських та німецьких колег.

У будівельній галузі на сучасному етапі розвитку зростає попит на кваліфікованих фахівців базового та середнього рівня для виконання будівельних робіт та для управління будівельним виробництвом. Все частіше ставляться вимоги, щоб знання, якість та інші характеристики робіт, які виконують ці фахівці, досягли близького до прийнятих в Європі рівнів і стандартів. Такі фахівці мають займатися внутрішнім і зовнішнім оздобленням, захистом технічного стану споруд, реставрацією приміщень і споруд.

Знання та навички, які отримують зараз фахівці будівельних спеціальностей тільки частково орієнтовані на західноєвропейські стандарти. Модернізація та доведення змісту професійного навчання до потрібного рівня відповідно необхідне для того, щоб піднести рівень професійної освіти та зміцнити конкурентну здатність українських будівельних виробників. Крім того, необхідно доповнити зміст навчання регіональними компонентами.

Враховуючи реальну ситуацію в професійній освіті та будівництві, учасники програми зобов’язалися реалізувати спільний німецько-український модельний проект, який передбачає модернізацію та підвищення кваліфікаційного рівня професії «Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр»,  «Реставратор виробів з дерева, столяр»  та доповнення її ступенем вищої освіти освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший фаховий бакалавр» (майстер-будівельник, технолог-будівелньик, спеціаліст кольорового просторового дизайну).

Результатом такого нового зорієнтованого на західноєвропейські стандарти навчального процесу є фахівець широкого профілю,  який володіє як усіма у його професії необхідними ремісничими здібностями та технологічними знаннями, так і можливостями після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший фаховий бакалавр» виконувати керівні функції під час виконання будівельних робіт, вміння керувати малим або середнім підприємством відповідного профілю.

Меню