Реалізація Проєкту зі створення Інклюзивного простору

Протягом 2021 року та у січні 2022 року Львівському вищому професійному художньому училищі вдалося значно просунутися у реалізації Проєкту зі створення Інклюзивного простору.

Мета Проєкту – організувати простір для змістовного навчання та дозвілля для категорій учнів з особливими освітніми потребами, для яких необхідний спеціальний підхід та особливі умови для професійного та особистісного розвитку, самоідентифікації та соціалізації, фізичного та психоемоційного розвантаження та відпочинку.

Львівське ВПХУ здійснює підготовку фахівців за обраними професіями та спеціальностями з числа осіб з особливими освітніми потребами (2021 – 2022 навчальному році в училищі навчається 36 учнів). Навчання відбувається за адаптованими під особливості учнів навчальними програмами, використання специфічних навчальних прийомів та методів, дидактичної, предметної, демонстраційної наочності та використання практичних вправ для засвоєння та застосування на практиці здобутих знань та вмінь; заняття проводяться за участю перекладача-дактилолога. Учні з особливими освітніми потребами залучаються до позаурочних заходів та гурткової роботи, прагнуть навчатися, самовдосконалюватися, професійно й особистісно розвиватися, – тому створення Інклюзивного простору училищем є необхідністю часу та диктується сучасними вимогами до організації освітньої та навчально-виховної діяльності.

Проєкт передбачає створення, ремонт та облаштування:

  • Реабілітаційного залу
  • Ресурсної кімнати
  • Тренінгової кімнати (Кімнати релаксації): оновлення
  • SMART-бібліотеки
  • Спортзалу

Адміністрація, учнівський та педагогічний колектив щиро вдячні за допомогу та фінансову підтримку німецьким партнерам та місцевій владі й організаціям! Зокрема:

Разом ми зможемо більше!

Меню