Засідання методичної комісії класних керівників

ДНЗ «Львівське ВПХУ» має свою програму роботи на 2021-2022 н. р., яка має комплексний характер і спрямована на створення умов для самореалізації, саморозвитку особистості та піднесення її загальнокультурного і творчого рівня!
Цьому сприяє проведене нещодавно засідання методичної комісії класних керівників навчального закладу. В училищі на початку І-го семестру навчального року впродовж першої половини вересня традиційно відбуваються засідання предметно – циклових та предметних методичних комісій, зокрема, предметної методичної комісії класних керівників і вихователів.
Мета засідання методичної комісії класних керівників і вихователів: погодити і затвердити план роботи методичної комісії на 2021 – 2022 н. р. та розглянути основні положення плану з організації навчально – виховної роботи в освітньому закладі на 2021 – 2022 н. р., а також класні керівники обговорюють, доповнюють, коригують поставлені завдання на І–й семестр 2021 – 2022 н. р. , беручи до уваги зміни в освітньому процесі, та діляться здобутим досвідом роботи виховної роботи в групі.
Засідання методичної комісії розпочала вступним словом заступник директора ДНЗ «Львівське ВПХУ» з навчально – виховної роботи, яка наголосила на сьогоднішніх реаліях освіти та зауважила, що згідно зі стратегією розвитку, освітня галузь готується до оновлених освітніх відносин, зокрема, вихованні компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин та професіонал своєї справи. Надія Луб звернула увагу присутніх на те, що в училищі продовжено профорієнтаційну кампанію до 1 жовтня 2021р. і в загальних рисах окреслила завдання з профорієнтації, наголосивши на тому, що ця ділянка роботи також буде в пріоритеті. Заступник директора ДНЗ «Львівське ВПХУ» з навчально – виробничої роботи Наталія Турчиняк акцентувала увагу присутніх на інтеграції навчання (виробничого і теоретичного) і виховання як двох взаємозалежних складових системи освіти та нагадала присутнім про взаємозв’язок і вплив виховного процесу на якість освіти, зокрема, теоретичного і виробничого навчання (фахову підготовку учнів), яким в умовах тривалого карантину необхідно приділяти більше уваги. Адже, дистанційне навчання, якого не вдасться уникнути, показує професійний рівень педагогічних працівників або їх непрофесійність, яка стає очевидною. Пам’ятаймо про те, що освіта – це фундамент розвитку країни.
Інженер з охорони праці Трухан М.А. нагадав присутнім про складну ситуацію з безпекою дорожнього руху та запропонував включити в порядок денний зборів учнівських груп кожного місяця! питання щодо профілактики і безпеки дорожнього руху та життєдіяльності учнів. Михайло Андрійович, звертаючись до присутніх, наголосив на тому, що, знаючи безпечність учнівської юні, і беручи до уваги те, що училище розташоване поряд з дорогою, доречно нагадувати молоді правила дорожнього руху. Михайло Трухан впродовж засідання методичної комісії класних керівників і вихователів ознайомив присутніх з наступними розпорядженнями щодо організації охорони праці в ДНЗ «Львівське ВПХУ», зокрема: «Заходами профілактики побутового травматизму серед педагогічного і учнівського колективу на 2021-2022 н. р.», «Планом заходів щодо запобігання дитячого дорожньо–транспортного травматизму на 2021-2022 н. р.», «Заходами щодо покращення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, покращення роботи з профілактики та попередження травматизму серед працюючих та учнів», які присутні мають взяти за основу в роботі з закріпленою групою та дотримуватись їх виконання. М. А. Трухан нагадав присутнім про те, що учні ДНЗ «Львівське ВПХУ» ( за професією: «Живописець, вітражник», «Живописець, флорист») під керівництвом викладача художніх дисциплін Сторожук Н.Б. брали активну участь у конкурсах малюнка з охорони праці і показали у творчих роботах своє бачення цієї актуальної теми, зайняли призові місця та отримали подарунки.
Голова методичної комісії класних керівників і вихователів Сокіл Л.С. акцентувала увагу присутніх на важливості культури спілкування і поведінки учнів в гуртожитку, їх зайнятості в позанавчальний час, як у стінах закладу, так і по різних локаціях нашого міста, зокрема, проведенні виховних заходів, інформаційних та просвітницьких бесід, екскурсій, волонтерських заходів, спільних заходів з Будинком воїна, «Просвіти», необхідності продовження, як і в попередньому навчальному році, активної участі учнів в інформаційно-просвітницьких проєктах та активнішій співпраці з соціальним педагогом і психологом.
Заступник директора з навчально-виробничої роботи Наталія Турчиняк запропонувала присутнім активніше співпрацювати з німецькими партнерами, що сприятиме вихованню свідомих громадян та добрих фахівців.
Ці виступи посприяли цікавому обговоренню навчально-виховної роботи в освітньому закладі. Класні керівники поділились своїми напрацюваннями з присутніми, а молоді працівники мали змогу почерпнути нові знання у своїх наставників та поділитись творчими ідеями щодо навчально – виховної роботи, зокрема, класний керівник групи №401 Сторожук Н.Б. наголосила на вихованні творчої особистості (учні групи брали участь і перемагали у багатьох конкурсах), основою якого є морально – етичне виховання; класний керівник групи № 301 Нестерук Л.І. поділилась з присутніми досвідом роботи з учнями закріпленої групи впродовж двох років навчання та наголосила на співпраці з майстрами виробничого навчання; класний керівник групи № 202 Козачок О.Б. привернула увагу присутніх до співпраці з батьками, що є основою успішного навчання та гарної поведінки учнів; класний керівник групи № 201 Михайловська Г.Я. наголосила на ролі класного керівника у вихованні в учнів загальнолюдських і національних цінностей; класний керівник групи № 205 Гулик М.В. нагадала присутнім про важливість бесід з учнями на історичну тематику, що спонукає молодь до роздумів, осмислення недооцінених уроків історії.
Впродовж засідання методичної комісії класних керівників і вихователів присутні ознайомились з планом роботи методичної комісії на 2021 – 2022 н. р. та погодились взяти його за основу в навчально – виховній роботі.
Голова методичної комісії Сокіл Л.С., підсумувавши робочі питання, звертаючись до присутніх, сказала: “Ви, класні керівники, за результатами роботи навчального року заслуговуєте на слова поваги та шани. Це про наші здобутки свідчать численні дописи – звіти про проведені виховні заходи, відеоуроки…, опубліковані на Facebook – сторінці Профтехосвіти Львівщини.
Адже, тільки працюючи разом, ми демонструємо єдність! Велика подяка Вам, педагогічні працівники, за чесну і гідну працю, за те, що є патріотами училища і щиро вірю в те, що 2021 – 2022 н. р. принесе нові здобутки та цікаві інформаційно – просвітницькі проєкти, а доля буде прихильною до нас!” (Текст – Любов Сокіл)
Меню